Gallery

Respules

Budor LS

Budesonide 0.5 mg + Levosalbutamol 1.25 mg4*5*2 ml Respules 

Budor-0.5

Budesonide 0.5 mg (nebuliser suspension)
4*5*2ml (4 packets of 5 respules each in a box)Respule

Duozest

Levosalbutamol 1.25 mg + Ipratropium 500 mcg4*5*2.5 ml Respule